PRAKTIJK AANVULLENDE EN SPORT - GENEESKUNDE - DR JOHAN DE SAEDELEER, WOMMELGEM
  BEGINPAGINA
VOORSTELLING
  LINKS
  CONTACT
  NIEUWS
 


HOMEOPATHIE

 

Wat is Homeopathie?

 

HOMEOPATHIE IS GEBASEERD OP EEN AANTAL WETTEN

* HET GELIJKVORMIGHEIDSPRINCIPE:
ELK PRODUCT, DAT VOORGESCHREVEN IN HOGE DOSIS BIJ IEMAND BEPAALDE STOORNISSEN VEROORZAAKT, KAN IN LAGE DOSIS DEZELFDE KLACHTEN BIJ EEN ZIEKE DOEN VERDWIJNEN
.
Koffie (coffea) bijvoorbeeld maakt zenuwachtig en veroorzaakt dus slaapstoornissen; in homeopatische dosis wordt het gebruikt tegen slapeloosheid, veroorzaakt door opwinding.

* GRONDSTOFFEN ZIJN VAN PLANTAARDIGE, DIERLIJKE, MINERALE EN BIOTHERAPEUTISCHE OORSPRONG.
HOMEOPATHIE IS DUS ZEKER NIET HETZELFDE ALS KRUIDENGENEESKUNDE. KRUIDENGENEESKUNDE WORDT NIET TOEGEPAST VOLGENS HET GELIJKVORMIGHEIDSPRINCIPE

* DE ONEINDIG KLEINE DOSIS:
DE GRONDSTOFFEN WORDEN IN VERDUNNINGEN TOEGEDIEND DIE BIJ ELKE VERDUNNINGSSTAP GEDYNAMISEERD WORDEN
(krachtig geschud).
De werking is afhankelijk van de potentie (verdunning) van het produkt alsook van de frequentie van de innamen. HOMEOPATHIE IS DUS NIET GIFTIG EN ZONDER BIJWERKINGEN.

* DE WERKING IS ENERGETISCH. DIT WIL ZEGGEN DAT DE TOTALE PATIENT WORDT BEHANDELD OP BASIS VAN ZIJN GEHEEL VAN KENMERKEN EN SYMPTOMEN.

 


Verloop van de behandeling

 

EEN HOMEOPATHISCHE RAADPLEGING KAN SOMS LANG DUREN, ZEKER BIJ DE EERSTE RAADPLEGING (3/4 - 1 1/2u). DE UITVOERIGHEID VAN DE VRAAGSTELLING IS NOODZAKELIJK OM EEN NAUWKEURIG BEELD VAN UW ZIEKTETOESTAND TE KRIJGEN. ALLE VRAGEN DIENEN DAARTOE VOLLEDIG ONBEVANGEN EN ONINGEKORT TE WORDEN BEANTWOORD. BIJZONDER BELANGRIJK ZIJN DE GEVOELSVERSCHIJNSELEN, GEMOEDSREACTIES EN UITDRUKKINGSVORMEN VAN UW KARAKTER. ER MAG GEEN VRAAG ONEERLIJK BEANTWOORD WORDEN, WANT DIT KAN ALS GEVOLG HEBBEN DAT U EEN VERKEERD MIDDEL TOEGEDIEND KRIJGT. JUIST DE BEGELEIDENDE OMSTANDIGHEDEN VAN EEN ZIEKTE OF ZELDZAME ZIEKTETEKENEN DIE BIJZONDER EN EIGEN ZIJN, ZIJN DE BELANGRIJKSTE: "Kan in een warme kamer nauwelijks ademen" of" Beter door warmte" of "Gevoel alsof er haar op de tong zit", enz.
De volgende punten dienen uitvoerig en precies te worden beschreven
1. GEMOEDS- EN PSYCHISCHE SYMPTOMEN, ABNORMALE: Bv.: "Gevoel achtervolgd te worden" of "angst voor het onbekende"
2. GEWAARWORDINGEN Bv. kloppende, stekende pijn alsof er splinters in zitten of insnoeringsgevoel aan de hals enz.

Gebruikt U geen wetenschappelijke uitdrukkingen. Vertelt U meer onbevangen zoals een kind. Probeert U de zo nauwkeurig mogelijke uitdrukking te vinden om te beschrijven wat U gewaar werd en wat U en Uw omgeving waargenomen hebben. Als het om een bijzondere gewaarwording gaat, gebruikt U dan vergelijkingen zoals bv.: " Koud tussen de schouderbladen alsof er water op gespoten of gesproeid wordt, of pijn aan het hart alsof een hand het pakt".
BIJ LANGDURIGE ZIEKTEN (chronische) IS HET IN HET ALGEMEEN VAN GROOT BELANG ZELFS GEBEURTENISSEN UIT DE VROEGSTE KINDERTIJD ZO NAUWKEURIG MOGELIJK TE KENNEN zoals bv.: zweten 's nachts, klierzwellingen, gebrek aan eetlust, dorst, buikpijn, bepaalde voedingsmiddelen niet kunnen verdragen (melk, vet, fruit),abnormale behoeften (krijt eten, zout likken), zich herhaalde acute ziekten. Uitscheidingen uit neus, oren, keel en schede zijn te vermelden, evenals uitslag en aard van hun afscheiding zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven (hoeveelheid, kleur, reuk, bijtend karakter, enz.)

BIJ HET VRAAGGESPREK WORDT ALS VOLGT TE WERK GEGAAN.

EERST WORDEN VRAGEN OVER EEN ORGAAN OF DE ORGANEN, WAARAAN U DE VOORNAAMSTE KLACHTEN HEBT GESTELD
. Beantwoordt alle daarop betrekking hebbende vragen uitvoerig. Hierna worden de modaliteiten uitgevraagd, alle van buitenkomende factoren die Uw klachten verbeteren, verergeren of tot stilstand hebben ge-bracht.
TENSLOTTE WORDT ER VERDER INGEGAAN OP DE GEMOEDS- EN PSYCHISCHE SYMPTOMEN EN UW WAARNEMINGEN DIE OPMERKELIJK ZIJN. De duur van raadpleging alsook het aantal verschillen enorm afhankelijk van de moeilijkheid, ernst, duur van Uw ziekte. Zo kan men spectaculaire resultaten zien na een raadpleging van een kwartier, daar waar andere personen wel beterschap zullen ondervinden, doch soms jaren moeten volharden om een definitieve en gehele genezing te bekomen. Slechts 10% van de patiënten zal door 1 homeopatisch middel zo mirakuleus geholpen zijn dat ze voor jaren geen hulp meer nodig hebben. Deze patiënten hebben een sterk weerstandsvermogen, een onaangetast immuunsysteem, zijn weinig erfelijk belast, ondergingen weinig of geen onderdrukkende therapieën en waren voor hun behandeling geestelijk en psychisch vrij gezond. De overgrote meerderheid van de patiënten die zich bij de homeopaat aanbiedt, hebben echter vele jaren van begeleiding en homeopatische behandeling nodig vooraleer hun gezondheidsniveau zodanig gestegen is dat ze steeds minder hulp behoeven. Het is alsof ze zich bij de eerste behandeling onderaan de trap van hun gezondheid bevinden en dat ze jaar na jaar één of meerdere treden omhoog klimmen met behulp van homeopatische energie. Dit duurt tot ze een niveau bereiken waarbij ze mentaal en psychisch vrij stabiel gezond blijven en enkel nog sporadisch oppervlakkige, lichamelijke klachten vertonen.

DE HOMEOPAAT DIENT GOED OP DE HOOGTE TE BLIJVEN VAN DATGENE, WAT ZICH NA DE INNAME VAN HET HOMEOPATHISCHE MIDDEL VOORDOET, OM HET VERDERE VERLOOP VAN DE BEHANDELING TE KUNNEN BEPALEN. DAAROM IS HET VAN BELANG DAT U BIJ UZELF STEEDS NAGAAT, WELKE VERANDERINGEN ZICH VOORDOEN. DEZE KUNNEN HEEL DUIDELIJK NAAR VOREN KOMEN, ZELFS IN DIE MATE, DAT WE VAN EEN BEGINVERERGERING VAN KLACHTEN KUNNEN SPREKEN. MAAR VEELAL DIENEN DEZE VERANDERINGEN ZICH NIET ZO DUIDELIJK AAN; ZE ZIJN MEER GELEIDELIJK EN UITGESMEERD OVER EEN LANGERE PERIODE. HET BIJHOUDEN VAN EEN DAGBOEK IS DAAROM PRAKTISCH.
Waarop dient U te letten bij het samenstellen van een dergelijk rapport? Indien U bv pijn heeft, moet men weten waar de pijn zit, waar het begon, en onder welke omstandigheden, op welk tijdstip, straalt de pijn uit, welk is de hoedanigheid van de pijn, waarop lijkt het, waaraan doet het U denken, waardoor wordt het verergerd of juist verbeterd, wat kan de oorzaak zijn, heeft U het vroeger ook al gehad, enz?

Voor "pijn" kunt U natuurlijk ook andere dingen invullen, zoals jeuk, uitslag, afscheiding, enz.

In het begin zijn alle mogelijke veranderingen, die U opvallen, belangrijk genoeg om op te schrijven. Ook, of liever: zelfs die veranderingen, die schijnbaar helemaal losstaan van Uw oorspronkelijke klacht moeten vermeld worden. Zelfs dat soort verschijnselen, waarvoor U een verklaring kunt aanwijzen, telt mee.
U dient zich goed te realiseren, dat een homeopathisch middel een uitwerking heeft op Uw gehele gesteldheid , zowel lichamelijk als psychisch. Let daarom ook goed op hoe U zich tijdens het verloop van de behandeling voelt.
Uw humeur staat ook onder invloed van een homeopathische stimulans, en ervaringen op dat gebied zijn daarom erg interessant voor de behandelend homeopaat.

 


Het geneesmiddel

 

Behalve datgene, wat U op het recept kunt vinden, dient U te letten op het volgende.
Indien U het geneesmiddel niet meteen kunt innemen, moet het donker, koel en droog bewaard worden, uit de buurt van sterk geurende produkten, zoals motteballen (kamfer), pepermunt, menthol, parfums en andere medicijnen. Gebruik voor het innemen van een in water en/of alcohol opgeloste dosis een houten of glazen lepel. Om het middel op te lossen gebruikt men bij voorkeur een leeg jampotje, dat samen met het deksel uitgekookt dient te worden. Het deksel moet er namelijk op geschroefd worden om stevig met de vloeistof te kunnen schudden. Met schudden wordt bedoeld: het potje krachtig op de handpalm slslaan; het zogenaamde potentieren. Een beetje omroeren in een open glas is dus niet voldoende. Voor kleine kinderen, die een tablet onder de tong moeten nemen, kan het middel fijngemaakt worden en in een beetje bronwater zonder koolzuur omgeroerd worden. Daarna bij beetjes toedienen, zonder te schudden. Hoe langer er contact heeft plaatsgevonden met het mondslijmvlies, hoe beter. Een opgeloste dosis houdt men een minuut in de mond. Kleine kinderen kunnen dit meestal slecht en mogen in plaats daarvan enkele kleine slokjes direct achter elkaar innemen, na volgens recept te hebben geschud. Indien er vrij kort na inname gebraakt wordt, is het niet nodig de dosis te herhalen, daar de opname via het mondslijmvlies geschiedt en niet via de maag.

REACTIES OP HET HOMEOPATHISCH MIDDEL

1. DE IDEALE REAKTIE : EUFORIE GEVOEL DAT UW GELUK NIET OP KAN
2. DE VERERGERING VAN DE KLACHTEN
: deze kan beginnen na één minuut tot 7 dagen na de remedie. Deze kan gaan van enkele uren tot 10 dagen.
3. ALGEMENE REACTIES:
- enorme slaperigheid gedurende 1 dag tot 1 week
- een wegvallen van de sexuele drang voor enige tijd
- een fel vermeerderde of verminderde eetlust
- een tijdelijk wegblijven van de maandstonden
Meestal is dit een goede reaktie waarbij het lichaam zoveel mogelijk energie wil sparen om vlugger tot een evenwicht te komen

TENSLOTTE

Hieronder volgt dan nog een opsomming van een aantal praktische aanwijzingen, die regelmatig het onderwerp van vragen vormden. Het is belangrijk om ze goed door te nemen, zodat er geen aanleiding hoeft te bestaan voor misverstanden.

- TE VAAK BLIJKT HET DAT MEN GEEN HULP INROEPT INDIEN EEN ACUTE ZIEKTE, bv griep of blaasontsteking ZICH VOORDOET. DIT BERUST MEESTAL OP EEN MISVERSTAND. GEDURENDE EEN HOMEOPATHISCHE BEHANDELING KUNNEN ER ZELFS SLUIMERENDE ZIEKTEN GEACTIVEERD WORDEN EN ALS ZODANIG ACUUT OMHOOG KOMEN. DIT HOORT BIJ HET GENEZINGSPROCES EN IS IN FEITE ALLEEN MAAR TOE TE JUICHEN. INDIEN DIT ECHTER NIET MET DE JUISTE MIDDELEN BEGELEID WORDT, STAAT DIT HET GENEZINGSPROCES BEHOORLIJK IN DE WEG. STEL MIJ DAAROM STEEDS OP DE HOOGTE BIJ WAT VOOR ACUTE AANDOENING DAN OOK. Zelfs na een ongeluk, tandheelkundige zorgen en bij problemen rond de bevalling.

ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE MAG U ZICHZELF MET EEN HOMEOPATISCH MIDDEL BEHANDELEN. INDIEN U DIT TOCH DOET BRENGT U ELEMENTEN AAN DIE HET ZIEKTEBEELD VERTROEBELEN EN KAN MISSCHIEN NIET DE JUISTE REMEDIE GEVONDEN WORDEN EN HIERDOOR UW GEZONDHEID GESCHAAD WORDEN!

- Indien U dit wenst kan er voor U een zelfhulppakket (fytotherapie) samengesteld worden.

- Voor acute problemen kan U mij bereiken tijdens de raadplegingsuren zoals aangegeven op het kaartje met de raadplegingsuren of op afspraak of telefonisch via de mobilofoon.

- Voor ernstig zieke mensen worden er huisbezoeken afgelegd.

- Verzwijg nooit dat u bv een middel niet hebt ingenomen, of juist een extra dosis, of een ander soort medicament, of koffie hebt gedronken. U bezorgt mij enkel extra hoofdbrekens.

- Hiernaast worden nog enkele boeken aangeraden. Homeopathie is één van de meest boeiende geneeswijzen maar tegelijk zeer moeilijk. Het resultaat is ten zeerste afhankelijk van de inlichtingen die U verschaft en hoe meer U weet over homeopathie, hoe meer wij samen kunnen doen om Uw gezondheid zo hoog mogelijk op de bovenvermelde ladder te krijgen!

 
 
THERAPIE - AANBOD:

(wordt voorlopig slechts gedeeltelijk door het Ziekenfonds terugbetaald)

Acupunctuur
Homeopathie
Fytotherapie
Chelatietherapie
Ozontherapie
Neuraaltherapie
Myers cocktail